Algoritamski pristup interpretaciji FNA pljuvačnih žlijezda

15.04.2012..
Aspiracija tankom iglom (fine-needle aspiration - FNA) pljuvačnih žlijezda predstavlja jedno od najzahtjevnijih područja u citopatologiji. FNA žlijezda slinovnica predstavlja značajan...

Primarni retroperitonealni teratom

26.03.2012..
ABSTRAKT Sažetak: U ovom radu se prikazuje ultrazvučno dijagnostikovana retroperitonealna infarcerirana dermoidna cista kod 19-godišnje pacijentkinje osam mjeseci nakon poroda...